Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Om go i Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 30 Mar 2013, 11:20

Hej!

Jag har förslag till Goförbundets stämma 2013. Då det är lite oklart
enligt stadgarna hur ett förslag namnges eller om det klassas under
"övriga frågor", ska jag ge mina förslag lite struktur.

Förslagen kommer att benämnas "Motion XXX, <ämne>", där XXX är
någon form för löpnummer och "<ämne>" är ett försök till
gruppering av förslagen.

Dessa förslag skickar jag till styrelsen och forumet för diskussion.


Nedan är första förslaget:

=================================================================


Motion 1, ranking

INTRODUKTION:

Då jag ogärna vill styra Rankingkommittens arbete för mycket och
det även är oklart hur rankingreglerna tillkommit, har jag valt
att hålla en försiktig formulering. (Bl a när jag för ca 10 år
sedan efterfrågade ett visst stämmoprotokoll fick jag till svar
att "protokollet ej fanns bevarat".)

Jag väljer därför formulering av typen; "stämman rekommenderar
Rankingkommitten att...".

Detta innebär givetvis att mitt förslag, om det bifalls av stämman,
helt kan ignoreras av Rankingkommitten. Om så sker får jag eller
någon annan återkomma med ett nytt, mer strikt förslag nästa år.


BAKGRUND: Rankingreglerna innehåller en sida benämnd "Kommentarer",
som vid närmare betraktelse även innehåller regler.

Ett stycke i "Kommentarer" innehåller styrande regler i relation till
motspelares nationalitet eller geografiska härkomst.

Detta är olyckligt då annan nation kan uppleva att vi pekar finger
åt dom som grupp.

Vidare vet vi av historik att nationella förhållanden i annat land har
varierat över åren, och en viss nationell särbehandling är därför
ganska dålig.


Bedömning av spelare vid upprankning ska primärt göras i relation
till motspelares spelstyrka, hoppas jag.


FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman rekommenderar Rankingkommitten att stryka stycket:

"3. Om fler än tre partier i den giltiga följden är mot motståndare
från Japan, Nord- och Sydamerika, Storbritannien, Portugal eller
någon region inom förutvarande Jugoslavien, så kommer de att
underkastas en värdering av RK. Partier mot koreanska spelare
kommer också att särbedömas.
"

att stämman rekommenderar Rankingkommitten att ej ersätta stycket
ovan med annan särbehandling baserad på etnicitet, nationalitet,
geografiskt ursprung eller specifik härkomst.

att stämman rekommenderar Rankingkommitten att, om möjligt, hålla
nere antalet oklara formulering, t ex ovan där specifik härkomst
kan "särbedömas", då läsaren ej ges klarhet i vad som särbedöms.

att stämman _ej_ avser begränsa Rankingkommittens möjligheter att
göra egna bedömningar vid upprankningar med detta eller andra
förslag under denna stämma.

/mvh Peter S

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 30 Mar 2013, 12:17

Hej!

Här är förslag 2 till Goförbundets stämma 2013. Jag inser även att
jag kanske inte kan närvara vid stämman/SM, så jag får hoppas det
här blir läst på forumet.

=================================================================


Motion 2, ranking - klubbar

INTRODUKTION:

Jag väljer formulering av typen; "stämman rekommenderar
Rankingkommitten att...
".

Detta innebär att mitt förslag, om det bifalls av stämman, helt
kan ignoreras av Rankingkommitten. Om så sker får jag eller någon
annan återkomma med ett nytt, mer strikt förslag nästa år.


BAKGRUND: Rankingreglerna innehåller en sida benämnd "Kommentarer".

Ett stycke i "Kommentarer" innehåller regeln att "klubbarna sköter"
lägre upprankningar.

Jag tvivlar starkt på att detta sköts av klubbarna alls. Dels för
att ranking knappast sköts med strikt tidtagning i den vanliga
klubbverksamheten. Dvs man bokför sällan regelstadgad grundtid
och efterföljande byo-yomi ur ett klubbmässigt rankingperspektiv.

Det är även dåligt att kräva av klubbarna att dom ska hålla ordning
på lägre ranker, då det kräver en del merarbete som kan upplevas
onödigt.

Spelare på lägre ranker kan också utvecklas oerhört fort, ibland
lika många ranker som det finns månader på ett halvår, från t ex
8 kyu till 2 kyu över en sommar.

Sådan språngvis utveckling i spelstyrka är svår att fånga med ett
strikt och långsamt poängsystem och det är tveksamt om man kan få
till nog antal matcher i ett klubbsammanhang.

Jag tror att metoden som verkar praktiseras idag är att göra
bedömningen mellan tummen och pekfingret och den verkar duger
bra för dessa lägre kyuranker. Jag vill därför att verkligheten
ska återspeglas i rankingkommittens regler.


Även Exempeltexten ser galen ut. Korrigera mej gärna om jag inte
har rätt:

T ex står det "Upprankas till 1 kyu" under rubriken "Exempel",
vartefter en fotnot "(*)" hänvisar till texten "Fortfarande för få
partier, men 65 extrapoäng är tillräckligt, med 3 partier för lite."

Då spelaren i "Exempel" har spelat 11 partier torde det vara 2
och inte "3 partier" för lite.

Vidare är "65 extrapoäng" _ej_ tillräckligt, om dom 2 nästföljande
partierna görs mot två stycken 2 kyuare och resulterar i förluster,
vilket ger 2 * (-35) = -70 poäng.FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman rekommenderar Rankingkommitten att stryka stycket:

"4. Kravet på en följd partier försäkrar en viss spridning i tiden.
För upprankning i området 4-2 kyu rekommenderas 80-100 poäng.
Klubbarna sköter den uppgraderingen (och för dem under 4 kyu) själva.
Klubbarnas starkare spelare uppmuntras att ta ett ansvar för att de
svagare spelarna är lämpligt rankade.
"

att stämman rekommenderar Rankingkommittens se över det efterföljande
stycket under "Tillämpning av reglerna" och korrigerar eventuella fel.

/mvh P

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 30 Mar 2013, 13:38

Hej!

Förslag till Goförbundets stämma 2013.

=================================================================


Motion 3, ranking - särskilda vinster

INTRODUKTION:

Jag väljer formulering av typen; "stämman rekommenderar
Rankingkommitten att...".

Detta innebär att mitt förslag, om det bifalls av stämman, helt
kan ignoreras av Rankingkommitten. Om så sker får jag eller någon
annan återkomma med ett nytt, mer strikt förslag nästa år.

Min lilla reflektion. Om någon part önskar mer än bara avslag på denna
motion, t ex om det finns ett motförslag, kan det vara bra för andra
intresserade personer om dom får möjlighet att ta del av ett sådant
motförslag innan stämman.


BAKGRUND: Rankingreglerna innehåller en mening som berör visst
antal vinster mot visst motstånd.

Dvs för upprankning måste man vinna ett visst antal partier mot
ett visst antal (olika?) motspelare.


Texten som sådan är författad på _ett_ sätt, men ryktet säger att
regeln tillämpas (?) på ett annat, striktare sätt.

Jag har ej fått officiellt bekräftat att det måste vara _olika_
spelare, men en person som blev fördröjd i sin upprankning nämnde
det. Kanske kan Rankingkommitten klargöra saken?


I alla fall, en 5 dans-spelare som t ex fått tillräckligt med poäng och
matcher för upprankning till 6 dan, tvingas stå kvar på 5 dan tills
antalet 6 dansvinster uppnåtts (dvs 6 stycken).

Detta kan vara lite olyckligt, då denna starke-5-danare i matcher mot
andra 4 och 5 danare, endast räknas som just 5 dan ur rankingpoäng,
trots att dom flesta troligen är överens om att spelstyrkan är 6 dan
hos denna spelaren, då det erhållna antalet poäng/matcher uppnåtts.

Jag tycker att det är onödigt att straffa lägre 4-5 danare på det
sättet.

Vidare har själva regeln väldigt liten betydelse för lägre rankade
spelare (1-4 dan) då dom nästan alltid vunnit mot tillräckligt antal
spelare av högre rank.

Om det nu finns en oro för att spelare ska hitta på illistiga sätt
att kringgå reglerna, tror jag att man får låta Rankingkommitten
använda sitt omdöme vid upprankningar, istället för att lita på
en sådan här "fördröjningsregel".

Jag tycker vidare att det är en smula löjeväckande då vinsterna (i
mitt exempel) inte behöver ha kommit vid någon specifik tid, utan
andra 6 danare kan ha slagits långt innan vår 5-danare uppnått
poäng/matcher för upprankning till 6 dan (eller långt senare).


Jag får även intryck att man inte kan bli 7 dan enligt rankingreglerna,
men har ingen djupare fundering om detta för ögonblicket.

(Som fotnot kan man fundera på om det behövs en 8-dans rank i Europa,
då en del utländska spelare verkar långt starkare än 6 dan, men dom
fallit på åldersstrecket (18-20 år?) för att bli pro-spelare, men det
är lite utanför denna motion, även om jag vill nämna det i sammanhanget.)


FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman rekommenderar Rankingkommitten att stryka regeln:

"Dessutom, för upprankning till D dan fordras minst D vinster mot
spelare D dan eller starkare (men inte nödvändigtvis inom den giltiga
partiföljden.)
"

/mvh P

User avatar
sestir
Posts: 188
Joined: 22 Aug 2004, 18:24

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by sestir » 30 Mar 2013, 14:15

Snygga motioner, värdiga ett nationellt parlament!

Det skulle inte förvåna mig om det finns en plats ledig i rankningskommittén. Om inte, borde de enkelt kunna ändra infon på sin hemsida om du skickar ett mail. Dock förstår jag inte alls din tolkning av punkt 3 i RKs regelkommentarer ...

Punkt 3 tycks inte nämna något om nationalitet eller geografisk härkomst. Sammanhanget tydliggör att t ex "spelare från Japan" i det fallet betyder spelare som registrerat sig med japansk rank. En spelare som är uppväxt i Japan, ser japansk ut, pratar japanska, har japanskt medborgarskap, äter sushi, kör Toyota och bugar när hen hälsar är alltså en svensk spelare om hen registrerat sig med svensk rank. Det kan ändå vara värt att ändra textens lydelse mer regelbundet för att ta hänsyn till stundens politiska strömningar.

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 30 Mar 2013, 14:38

sestir wrote:Om inte, borde de enkelt kunna ändra infon på sin hemsida om du skickar ett mail.
Jag skickade ett mail den 15 mars, till den ena mailadressen angiven på RK:s hemsida, och sände även ett meddelande via kgs om samma sak. Jag har senare (veckan efter) även skickat mail till ytterligare en andra person i RK.

Två personer i RK alltså kontaktade, men då jag inte fått mailsvar och det börjar närma sej tid för stämma, så skrev jag istället dessa förslag innan jag missar och datumet passerar.

För övrigt vill jag inte uppleva samma långa mailkonversation jag hade med RK under nästan 6 månader år 2002, bara för att inse att det mynnade ut i ett ingenting + att när jag försökte få klarhet i vad stämman tidigare beslutat den gången fick jag till slut beskedet att "protokollet ej fanns bevarat".

Den intresserade kan notera att dom förslag jag därefter sände till den nästföljande stämman gav ett magert resultat, men det går att hitta små spår av mina förslag på RK:s hemsida, markerat som upprankning "retroaktivt som följd av regeländring".

Man kan alltid hoppas på förbättring. Så nu gör jag ett nytt försök, med en aning annan infallsvinkel.

henric
Posts: 1096
Joined: 11 May 2004, 08:10

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by henric » 30 Mar 2013, 17:41

Det är ju bra att du skickar motioner till stämman, Peter, så blir det tillfälle att diskutera saker.
Rankingsystemet är ju en av de saker som brukar diskuteras intensivt med ett antal års mellanrum.

Vad gäller RK-kommentaren om styrkan hos vissa länders rank och rating så är det väl en sådan sak
som RK borde försöka följa och uppdatera vid behov. Men tanken att specialbehandling kan behövas
är ju inte orimlig i sig och om man nu vet att vissa länders rating är svagare så är det en
fördel att RK talar om det på sin hemsida så att systemet blir förutsebart.

En aspekt man kan diskutera är förstås hur viktig frågan är, det är väl inte så många möten
mellan svenskar och specifika länder med möjligen svag rating.

Under EM 2008 mötte de svenska spelarna många japaner mfl. Utfallet är redovisat i
artikeln i Nordisk Goblad ( http://goforbundet.se/ng/200901.pdf )
särskilt på sidan 12. Om vi till exempel tittar på segmentet GoR>2000 så är det ju
till stor del fortfarande samma länder, Japan, UK, Serbien mfl som tycks vara
svagare rankade/ratade än genomsnittet. UK-splarna på EM tycks till exempel
ha varit ungefär 50 GoR-poäng överrankade jämfört med de svenska spelarna.
Ett land som Turkiet visade också överrankade toppspelare då. Jag råkar ha blivit
uppmärksammad på att de nu tre högst ratade turkiska spelarna, bl.a. ordföranden
i det turkiska förbundet fixade upp sina GoR-ratings på n turnering i höstas
med hjälp av rankingsystemets resetfunktion. Det är väl rimligt att RK försöker
hålla ett öga på sådana saker.

Du skriver att ett gammalt protokoll fattades om när svenska systemet
infördes. Men det bästa underlaget för att bedöma hur väl systemet fungerar är väl
att kolla på resultaten d senaste 10-15 åren, plus att rankingsystemet har
diskuterats rätt grundligt ett par gånger i samband med årsmöten under samma period.
Kanske är det dags för en ny diskussion alltså.

mvh
Henric

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 02 Apr 2013, 11:25

Hej!

Förslag till Goförbundets stämma 2013. Jag påbörjar en ny
nummerserie med startnummer 10 för stadgerelaterade motioner.

=================================================================


Motion 10, Stadgekommitten

BAKGRUND: Någon gång 2004 inkom ett par stadgemotioner till det
årets stämma. Den ena motionen bifölls, men den andra motionen
avslogs av en delvis splittrad stämma efter anmodan av styrelsen.
Det krävs nämligen 2/3-majoritet för stadgeändringar.

Ganska omedelbart efter avslaget uppstod en känsla att det nog ändå
fanns en del stadgebrister. Vissa medlemmar uttryckte oro att allt
kanske inte stod rätt till med Goförbundets stadgar.

På stående fot tillsattes då en Stadgekommitte.

Jag kände redan under stämman en viss tvekan till det plötsliga
tillsättandet av en Stadgekommitte. Dels var målsättningen med
kommitten högst oklar.

För det andra verkade inget bortre datum (?) för Stadgekommittens
arbete sättas. Eller sattes det?

Jag fick känslan att kommitten delvis tillkom för att blidka det läge
som uppkommit på stämman, och det är givetvis en högst subjektiv
upplevelse som ingen annan behöver dela.

Idag ser jag inte riktigt syftet med den inaktiva Stadgekommitten.

Nu är problemet att Stadgekommitten funnits i lång tid, det är oklart
om kommitten valts om eller hamnat på ett slags livstidsmandat,
vidare har inget möte hållits dom sista 8 åren, kanske 9 åren,
i Stadgekommitten.

Jag upplever att en Stadgekommitte som inget gör över så lång tid
till slut blockerar nya stadgeförbättringar.

Medlemmarna tror kanske att initiativ till förbättringar av stadgarna
ska komma från kommitten?

Vidare, om någon har ett stadgeförslag som styrelsen ogillar, är det
alltför lätt att hänvisa stackaren till kommitten som inget gör.

Då det var en stämma 2004 som tillsatte Stadgekommitten, kan bara en
ny stämma ändra Stadgekommitten.

(Notering: Denna motion är relaterad till Motion 11.)


FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman beslutar upplösa Stadgekommitten och _ej_ tillsätter
någon ny sådan kommitte under denna stämma.

att stämmans med sitt beslut _ej_ avser att hindrar styrelsen att
tillsätta en egen Stadgekommitte om den så vill, men att stämman
i så fall rekommenderar styrelsen att tidsbegränsa kommittens
varaktighet och stämman rekommenderar även att styrelsen ger en
sådan kommitte ett specifikt eller tydligt mål, så att resultat
uppnås på kortare tid än de 8 år som förflutit.

/mvh Peter

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 02 Apr 2013, 11:31

Hej!

Förslag till Goförbundets stämma 2013.

=================================================================


Motion 11, stödmedlemmar

BAKGRUND: En del äldre gospelare väljer att endast vara stödmedlemmar
i sina respektive goföreningar eller klubbar.

Och existensen av stödmedlemmar väcker några frågor då det även är
relaterat till svenska myndigheters föreningsbidrag. Noterbart är
att en stödmedlem ej kan sitta med i en föreningsstyrelse och
saknar rösträtt på föreningsmöten.

Jag kan t ex tänka mej att om man inte får vara med i styrelsen på
sin lokala förening, så får man inte heller sitta i goförbundets
styrelse, eller?

Vi skulle behöva få en del svar och jag misstänker att det tar mer
tid än ett enkelt telefonsamtal. Och det kan vara bra att tänka på
att inte glömma "små" frågor som val av mötesordförande.

Goförbundets stadgar saknar specifikation kring begreppet "stödmedlem".


Nu tror jag att man tillåts lämna förslag till stämman även om man inte
får rösta på sitt förslag, men bara för att räta ut ev. frågetecken
kan det vara bra att ta reda på vad som gäller.

T ex påstås det ibland att utslagsröst inte är en "riktig" röst, men
om svensk lag delar den uppfattningen vet jag ej.


FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman beslutar uppdra till styrelsen (eller om Stadgekommitten
ej upplöstes genom beslut i Motion 10, uppdra till Stadgekommitten)
att genom kontakt med myndighet besvara i varje fall följande frågor:

1. Behöver Goförbundets stadgar förtydligas rörande stödmedlemmars
rösträtt och möjlighet till styrelseposter?

2. Finns det andra saker som behöver förtydligas i stadgarna, t ex
övriga slags förtroendeuppdrag, revisorposter, kommittemedlemskap
eller närvarorätt på stämma?

3. Kan stödmedlem bli stämmans mötesordförande och kan i så fall
mötesordförande använda utslagsröst vid lika röstetal?

4. Kan en stödmedlem lämna motion till stämman trots att
stödmedlemmen saknar rösträtt på sin egen motion?


att stämman beslutar uppdra till styrelsen (eller Stadgekommitten)
att återkomma med något slags svar före 2013-10-01, som presenteras
på Goförbundets internetforum.


/mvh P

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 02 Apr 2013, 11:37

Hej!

Förslag till Goförbundets stämma 2013.

=================================================================


Motion 12, firmateckning

BAKGRUND: Någon gång 2004 fattades ett beslut att förbättra goförbundets
stadgar genom att ge firmateckning "var-för-sej" till ordförande
och kassör (innan dess var firmateckningen "tillsammans").

Jag har kanske bidragit till den usla texten och det är i så fall lite
tråkigt att se idag.


Den nuvarande formuleringen kan nämligen misstolkas då det ord som
vanligen används; "och", har bytts mot ordet "eller". Det låter nog
krångligare än det är, låt oss titta på formuleringen (webben):

"Kassören eller ordföranden äger var för sig rätt att teckna Svenska
Goförbundets firma."

Problemet är ordet "eller". En bank kan hävda att det är antingen
den ene _eller_ andra av ordförande eller kassör som får teckna firma,
och texten "var för sej" som först kommer efteråt kan anses vara av
sekundär art. Orden "äger"/"rätt" verkar också malplacerade och jag
fattar inte vitsen med orden. Risken kanske kan tyckas liten för en
misstolkning, men det kan vara bra att hålla formuleringen så klar
och tydlig som möjligt.

Vi vill nämligen ha två firmatecknare, inte endast en.

Dessutom har svenska och europeiska finanssektorn problem, Panaxia
som gått i konkurs med massvis av miljarder kronor som försvunnit
till Cypern. Bankerna kan plötsligt bli kitsliga.

Det har även hänt under rätt lugna ekonomiska perioder att banker
underkänt firmatecknare eller t o m underkänt föreningsprotokoll
pga otydliga eller uteblivna formuleringar.

Jag har för mej att ett svenskt förbund fick samtliga sina firmatecknare
underkända av sin bank på 1990-talet efter att en firmatecknare gripits
av polis för bankrån.


Nu har jag skrivit så mycket att det borde räcka som motivering.

Den som funderar på saken kan alltid göra en egen sökning på nätet
för att se olika exempel på formuleringar av firmateckning.


FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman ändrar stadgetexten, från (gammal lydelse):

"Kassören eller ordföranden äger var för sig rätt att teckna Svenska
Goförbundets firma."

Till (ny lydelse):

"Svenska Goförbundets firma tecknas var för sej av ordförande och
kassör."

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Post by braingo » 02 Apr 2013, 11:47

Hej!

Förslag till Goförbundets stämma 2013.

=================================================================


Motion 13, utslagsröst

BAKGRUND: "Då ses vi igen kära lilla lott."

Det har snart gått 9 år sedan förslaget att tillämpa mötesordförandes
utslagsröst på stämma ej godkändes. Men 9 år är en lång tid och idag
är läget kanske annorlunda: Att använda utslagsröst istället för lott.

Jag minns en tid när FIFA gav gruppspelet i fotbolls-VM möjlighet att
avgöras av lottning mellan fotbollslag med lika poäng och lika
mål/målskillnad.

Det var ett sportsligt otyg förstås.

Den idrottsliga prestationen borde rimligen inte avgöras av en lott.
Idag har FIFA en annan lösning som inte riskerar hamna i ett läge
där lotten avgör.

Så låt även oss minska risken för lotten på stämman. Vidare är vi ett
goförbund, vi borde kunna tillämpa nigiri om vi ändå blir illa tvungna.
Och ja, nigiri kan användas för att lösa mer än två likvärdiga
röstetal.

Det är givetvis upp till mötesordförande/äldste spelaren att lista
ut hur man genomför nigiri, men jag tror det är ganska uppenbart,
även om det kan kräva lite mod att ha en sådan stadgeformulering.


Fast primärt, det ska vara mötesordförandes utslagsröst som avgör vid
lika röstetal. Mötesordförande får anses ha ett visst ansvar och
förtroende att fatta det avgörande beslutet i jämna lägen.

Samtidigt lämnar jag dörren öppen för mötesordförande att lägga ner
sin röst. Och då gäller nigiri.


FÖRSLAG: Mitt förslag är därför:

att stämman ändrar stadgetexten, från (gammal lydelse):

"Vid lika röstetal avgör lotten."

Till (ny lydelse):

"Vid lika röstetal avgör mötesordförandes utslagsröst, därnäst
avgör nigiri.
"


/mvh P

Post Reply