Stämman 2014 - förslag

Om go i Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

Post Reply
braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Stämman 2014 - förslag

Post by braingo »

Jag lägger kopior på förslag till stämman som jag sänt till styrelsen, här. För bakgrunden till förslagen, finns diskussionen i
den äldre tråden Stämman 2013, Förslag - Ranking m m


MOTION R1 - till Goförbundets stämma 2014

Jag motionerar för att följande stycke i rankingreglerna stryks:

"Det finns dock vissa regioner, vars spelares ranknivå avviker påtagligt
från den nivå vi eftersträvar. Om fler än tre partier i den giltiga följden
är mot motståndare från Japan, Nord- och Sydamerika, Storbritannien, Portugal
eller någon region inom förutvarande Jugoslavien, så kommer de att underkastas
en värdering av RK. Partier mot koreanska spelare kommer också att särbedömas.
"


# # # # #

Bakgrunden är i korthet, att bedömningen bör ske baserat på motståndares spelstyrka och inte
pga region, världsdel eller geografisk härkomst.

braingo
Posts: 16
Joined: 28 Mar 2013, 10:59

Re: Stämman 2014 - förslag

Post by braingo »

MOTION R2 - till Goförbundets stämma 2014

Jag motionerar för att följande stycke i rankingreglerna stryks:

"För upprankning i området 4-2 kyu rekommenderas 80-100 poäng. Klubbarna
sköter den uppgraderingen (och för dem under 4 kyu) själva. Klubbarnas
starkare spelare uppmuntras att ta ett ansvar för att de svagare spelarna
är lämpligt rankade.
"


# # # # #
Länk till äldre diskussionstråd finns ovan. Bakgrunden för motionen är i korthet att
klubbrekommendationerna har för överskådlig tid använts högst obefintligt, och
väldigt lite har loggförts av klubbarnas ansvariga, samt att det är onödigt.

Post Reply