Search found 1102 matches

by henric
11 May 2013, 12:13
Forum: Allmänt
Topic: Stämman 2013, förbundets finansiering
Replies: 6
Views: 5933

Re: Stämman 2013, förbundets finansiering

Att starta upp någon form av ungdomsverksamhet är något som verkar vara vettigt för go Sveriges framtid, kanske det finns folk inom förbundet som vill utveckla någon form av paket som kan spridas till klubbarn. Innehållet i paketet kan vara allt från hur man hittar/rekryterar barn/ungdomar samt hur...
by henric
10 May 2013, 14:54
Forum: Allmänt
Topic: Stämman 2013, förbundets finansiering
Replies: 6
Views: 5933

Re: Stämman 2013, förbundets finansiering

Fint att du gått igenom schacksiffrorna en del, pel! Jag kan bara tillägga att när jag pratat med schackfolket i Stockholm (både förbundet och klubbarna kring schacksalongerna) så har de sagt att de har mycket regionala pengar relaterade till ungdomsverksamhet. Dessutom har det förekommit rätt stora...
by henric
09 May 2013, 09:13
Forum: Allmänt
Topic: Årsmötet 2013, lördagen 11 maj
Replies: 1
Views: 3011

Årsmötet 2013, lördagen 11 maj

Förbundets stämma äger som annonserats rum på lördag 11 maj i SM-lokalerna, med start 18.30. Förslag till dagordning: * Fastställande av röstlängd * Val av mötets ordförande, sekreterare, samt två justeringsmän. * Fastställande av dagordning * Fråga om mötets behöriga utlysande. * Styrelsens verksam...
by henric
04 Apr 2013, 17:01
Forum: Allmänt
Topic: Stämman 2013, förbundets finansiering
Replies: 6
Views: 5933

Stämman 2013, förbundets finansiering

Leif, förbundets kassör, meddelar som så många gånger förr att förbundets basintäkter (turneringsskatterna) inte räcker för att finansiera utgifterna. Avgifterna till EGF och IGF kan vi inte påverka. Den enda stora övriga utgiften är det resebidrag som stämman har beslutat om för VM. Styrelsen disku...
by henric
04 Apr 2013, 14:46
Forum: Allmänt
Topic: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m
Replies: 28
Views: 14735

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Peter, efter att ha skummat igenom dina texter tycker jag med förlov sagt att många av resonemangen är svamliga eller handlar om oväsentligheter. Formuleringen i stagarna om att ordförande och kassör var för sig äger rätt att teckna föreningens firma är till exempel inte alls oklar, den är dessutom ...
by henric
04 Apr 2013, 13:41
Forum: Allmänt
Topic: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m
Replies: 28
Views: 14735

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Hej! Motion 10, Stadgekommitten På stående fot tillsattes då en Stadgekommitte. Jag kände redan under stämman en viss tvekan till det plötsliga tillsättandet av en Stadgekommitte. Dels var målsättningen med kommitten högst oklar. ... Stadgekommittén är avvecklad sedan ett par (?) årsmöten tillbaka ...
by henric
04 Apr 2013, 13:29
Forum: Allmänt
Topic: Körsbärsblommans dag i Kumngsträdgården 20 april
Replies: 6
Views: 4699

Körsbärsblommans dag i Kumngsträdgården 20 april

Jag fick just ett samtal från Satuko i japanska föreniongen. De anordnar Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården i sthlm lördagen 20 april. De vill gärna ha med go, Satuko föreslog att vi delar plats i ett tält med shogispelarna och visar go, låter folk få lära sig och pröva på osv. Jag tycker det är...
by henric
30 Mar 2013, 17:41
Forum: Allmänt
Topic: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m
Replies: 28
Views: 14735

Re: Stämman 2013, Förslag - Ranking m m

Det är ju bra att du skickar motioner till stämman, Peter, så blir det tillfälle att diskutera saker. Rankingsystemet är ju en av de saker som brukar diskuteras intensivt med ett antal års mellanrum. Vad gäller RK-kommentaren om styrkan hos vissa länders rank och rating så är det väl en sådan sak so...
by henric
21 Mar 2013, 14:13
Forum: Allmänt
Topic: Generationsskifte i styrelsen?
Replies: 6
Views: 5051

Generationsskifte i styrelsen?

Vid senaste årsmötet tillsattes ingen valberedning, men vi har rätt länge pratat informellt om behovet av rotation i styrelsen. Inte minst jag själv drar mig gärna tillbaka efter ett drygt decennium. Styrelsen erbjöd sig på årsmötet att agera valberedning lite, men har inte fått något nämnvärt uträt...
by henric
03 Feb 2013, 22:07
Forum: Att sprida go
Topic: Go på svenska Wikipedia
Replies: 2
Views: 4879

Re: Go på svenska Wikipedia

Hej, du har helt rätt, jag har redan för länge sedan noterat att den svenska go-artikeln på wikipedia är onödigt svag jämfört med på engelska. En lämplig strategi kunde vara att bearbeta den engelskspråkiga huvudartikeln och tillfoga sådant som är relevant för Sverige, exempelvis svensk gohistoria. ...