Vem är innehållsansvarig för de olika sidorna på SGF-sajten?

Synpunkter och tips på förbundets nya hemsida

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

Post Reply
larske
Posts: 152
Joined: 08 May 2004, 20:03
Location: Stockholm
Contact:

Vem är innehållsansvarig för de olika sidorna på SGF-sajten?

Post by larske »

Det framgår inte på den tillfälliga SGF-hemsidan vem man bör vända sig till med "felrapporter"
(och länkarna på sidan "Styrelsen" inger inget bra förtroende, se 5 nedan)
så jag hoppas att någon i SGF-styrelsen läser detta forum och kan förmedla följande till den/de som ansvarar för innehållet/informationen på respektive sida. (Innehållsansvarig är inte att förväxla med den som gör själva redigeringen av sidan. Att förse de olika avdelningarna inom SGF-sajten med bra och korrekt information är rimligen delegerat till flera olika personer inom och/eller utanför styrelsen, men hur ser denna delegering ut?)

Allmänna fel och brister: (som bör kunna åtgärdas av "webmaster")

1)
Alla sidor är försedda med HTML-taggen title som normalt resulterar i en "titeltext" i ramen på användarens webläsare. Denna text är FEL.
Det står "Sveriges Go Förbund" i stället för det korrekta "Svenska Goförbundet". Felet påpekades av memark i detta forum för mer än två månader sedan men inget verkar ännu ha gjorts för att rätta det.

2)
De flesta sidor har ett datum under rubriken. Många datum är mycket gamla trots att innehållet uppenbarligen är uppdaterat långt senare. I andra fall är det oklart och i några fall uppenbart att informationen är inaktuell.
Se exempelvis sidan Styrelsen som är daterad 2001-07-02. Kan man lita på att informationen där gäller???
Förslag: Klargör syftet med datumet och se till att det tillämpas korrekt.
Gå därefter igenom samtliga sidor och uppdatera vid behov datumet.

3)
Det bör framgå per sida vem som är innehållsansvarig för sidan så att man kan kontakta vederbörande direkt om något behöver korrigeras eller om man har förslag på information att publicera på sidan. Inte ens på förstasidan framgår det vem det är som är webmaster för "sajten" eller hur denne kan nås.
Förslag: Inför en rad längst ner på varje sida, alldeles ovanför copyright med namn och mailadress till innehållsansvarig för den aktuella sidan.
En annan variant är att informera om detta på samma föredömliga sätt som görs på den här sektionssidan för Nordisk GoBlad. (Jag vet inte hur det fungerar i praktiken och om den informationen är aktuell men det ser i alla fall mycket bra ut.)

Fel och brister på specifika sidor:

4)
Sidan Förbundet behöver uppdateras map anslutna klubbar och detta påpekade Henric i detta forum för mer än två månader sedan.
Varför finns det två mailadresser till SGF? Fungerar båda? Fungerar någon?

5)
Sidan Styrelsen har en maillänk till Svenska Goförbundet som definitivt inte fungerar.

6)
Sidan Rankningskommittén är felstavad i navigationsmenyn till vänster, där det står Rankingkomittén, och på sidan så är ordet Ledamöter felstavat.

7)
Sidan Klubbar har en icke fungerande länk till ett "forum" som kanske inte ens finns. Sidan saknar också all information om Lidköpings goklubb.
Länken till Norrköping (utan s?) Goklubb går till NABF.
Detta kommenterades av Kanin i detta forum för 1,5 månader sedan och han lovade att komplettera sitt inlägg med adressen till "Norrköpings Go-klubb" (med s och bindestreck tydligen), ett löfte som ännu ej infriats.
Hmm, hamnar jag på Kanins ökända lista nu? ;-)
Sidan saknar också all information om "Växsjö goklubb" (med s!?) och Östersunds goklubb.

8 )
Sidan Internationellt har som länk till EGF felaktigt en kopia av länken till EGCC.
För övrigt verkar länksamligen lite haltande, en konstig blandning av Köpenhams Goklubb (som finns under Go i övriga norden) och Finska turneringskalendern.

9)
Sidan VM-poäng är inte uppdaterad m a p Linköping Open och Göteborg Open. Varför finns originalet på annan plats? Behövs då kopian?

10)
Sidan Svenska pokalen verkar inte vara uppdaterad längre än till resultatet efter Västerås Open.

11)
Sidan Go i Sverige pekar ut ett odaterat word-dokument av Stefan Rosengren som säkert var jättebra en gång för länge sedan. Nu är innehållet mycket inaktuellt. Den andra filen som pekas ut är en txt fil med samma information, inte alls på engelska som det står i länktexten. Ta bort - gör om!

12)
Sidan Turneringar har för närvarande en inbjudan till Jusan Dan, men länken till Stockholms goklubb (som man hänvisar till på två ställen, dels för att få se en karta över Aspudden och dels för att hitta resultatet från turneringen) pekar helt snett.
(...gustafh/stgho.html i stället för ...gusfah/sthgo.html)

13)
Sidan Nordiskt Go-blad (som borde heta "Nordisk GoBlad") tar som senaste nytt upp att nummer 1/04 nu är ute. Det är jättegammal information vilket också tidigare har påpekats utan att något görs för att uppdatera på hemsidan.

Med detta inlägg hoppas jag åstadkomma två saker:

- Ge exempel på att information är färskvara som sällan uppdaterar sig själv.
- Få SGF's styrelse att ta ett fastare grepp om informationen på hemsidan genom och tydliggöra vem som är informationsansvarig per sida alternativt förklara sidan onödig och ta bort den.
Carl Johan
Administratör
Posts: 174
Joined: 07 May 2004, 12:41

Post by Carl Johan »

Jag är fortfarande av uppfattningen att nuvarande sida måste göras om helt, men en "solid bas", annars kommer det att innebära alltför mycket arbete att lägga till de saker du ber om. Jag tror t.ex. inte att användarhantering blir särskilt lätt att lägga till, så att fler personer kan lägga till information på fler sidor. Hade även uppskattat om WoBo hade kommenterat lite fler av inläggen här på forumet, så att det går att avgöra om jag har rätt eller fel, och förbundet kan bestämma hur vi ska gå vidare med websidorna.

Jag tycker ändå det är jättebra att du har korrerturläst sidorna, sådana rättningar kommer väl till pass oavsett hur sidorna ser ut i slutänden, och vilken plattform de är byggda på. I nuläget är jag rädd att det inte finns någon mer än WoBo som kan ändra sidorna, och att det därför är ganska meningslöst att tala om någon innehållsansvarig.
Guest

Post by Guest »

Bra genomgång, larske!

Jag hoppas att den/de ansvariga nu inte tar detta som kritik och vänder taggarna utåt, utan istället tar tillfället i akt och utnyttjar dessa förslag till förbättringar!
memark
Posts: 102
Joined: 12 May 2004, 07:43
Location: Göteborgs goklubb
Contact:

Post by memark »

,sa jag.
/Magnus Erik Markling, 5k
Post Reply