Klubbnamn

Om go i Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

Post Reply
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Klubbnamn

Post by mohsart »

Jag skulle vilja lyfta en fråga om klubbnamn och dessas förkortningar.

Om man kollar på http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Stats_Country.php längst ned så ser man vilka förkortningar som fn finns registrerade för Sverige.
Det finns som jag ser det tre problem:
- Olika standarder (tre tecken, fyra tecken med ÅÄÖ->AAO och fyra tecken med ÅÄÖ->AAAEOE)
- Samma förkortningar för olika städer/klubbar (Är Kar/Karl Karlstad eller Karlskrona?)
- Rena fel? (Kanske inte, men vad syftar "In" på för klubb/stad?)

EGD är en jättebra resurs som jag tycker att vi borde kunna använda oss av mycket mer än vi gör idag, tex för att importera spelardata vid turneringar och för att automatiskt räkna ut om någon berättigat sig för en upprankning. Och för statistik, om någon skulle orka ge sig på sånt.
Men då måste informationen vara korrekt och standardiserad.

Lite bakgrund till det första problemet:
Tidigare klipptes de klubbnamn som skrevs in i MacMahon ned till tre tecken i exportfilen och på den tiden accepterade EGD också bara tre tecken.
Till skillnad från spelarnamnen, där ÅÄÖ transkriberades till AAAEOE så användes ÅÄÖ->AAO.
När EGD/MacMahon ändrade till fyra tecken tyckte jag, som dåvarande koordinator, att det vore bättre att ha samma standard för all information och började använda ÅÄÖ->AAAEOE även för klubbarna.
Senare har ÅÄÖ->AAO åter börjat användas för klubbarna.
Vi bör enas i den frågan och skicka en rättelse till EGD.

Vad gäller ÅÄÖ så hade jag en idé om att vi borde skriva transkriberade tecken med versaler så att det skulle bli lättare att "återställa" informationen till för svenskar vettigt format ("Stoehr" och "Haen" ska inte ändras till skillnad från "AAkerblom" och "VAEs").

Vad gäller det andra problemet så har det pratats lite löst om att upprätta en officiell lista över klubbar och deras förkortningar, kanske värt att kika på...

Med en uttalad standard kan man lätt skriva ihop ett filter att köra turneringsresultat genom för att få en exportfil att ladda upp till EGD, vilket underlättar rätt mycket för den som ansvarar för det.

/Mats
PS Man kan argumentera att det är onödigt att bry sig om informationen i EGD då vi ändå inte använder oss av den, men det kanske är just på grund av att man inte riktigt kan använda den?
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
larske
Posts: 152
Joined: 08 May 2004, 20:03
Location: Stockholm
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by larske »

Känner igen "Kar-problemet" som jag försökte lyfta här på forumet för nio år sedan :D , se mitt inlägg från 2004-06-29
viewtopic.php?f=1&t=21
Att det sedan dess har utökats från tre till fyra tecken hjälper inte så mycket om man inte har en officiell lista med unika koder som är den enda som får användas för rapportering av turneringsresultat.
Den här sidan http://goforbundet.se/Klubbar/ innehåller en lista över alla tretton klubbar i Sverige. Komplettera den med en kod per klubb och granska alla resultat med avseende på klubbkod innan de skickas till EGF. Hur svårt kan det vara?
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by mohsart »

Problemet är väl (främst) när spelare från orter utan klubbar deltar?

I stället för att bara tycka så letade jag upp en lista på förkortningar och modifierade dessa en aning, som kan användas som diskussionsunderlag.
Se här (ursäkta den aningen stökiga html-kodningen, jag exporterade bara från open office, vill inte lägga ned för mycket arbete om det bara är jag och larske som bryr oss om detta)
Ett par saker kan kanske förtjäna att nämnas:
En del Stockholmsförorter finns med, de behöver vi ju inte använda men jag lät dem stå med eftersom de fanns i originallistan.
Jag vet inte om EGD tillåter ":", gör den det kan Örebro få förkortas "O:O" eller "OE:O" (och kanske kan kolon användas i andra förkortningar också.
Jag la till två orter sist, mest som exempel.

Det är inte så svårt att ändra klubb-/ortsnamnen i resultatlistan, men det är lite tröttsamt att behöva göra det manuellt (och det bäddar för misstag) så jag tycker att vi borde fixa ett skript som hanterar det (och ändringen av ÅÄÖ).

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
larske
Posts: 152
Joined: 08 May 2004, 20:03
Location: Stockholm
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by larske »

Problemet är att man försöker knö in något annat än klubb i ett fält som är avsett för klubb. För spelare som inte tillhör någon av de andra klubbarna i SGF-listan kan klubben Tenuki (förkortas Ten) anges.
Om man känner ett behov av att stoppa in orter i fält som är begränsade till fyra tecken så finns unika kommunkoder, se http://www.scb.se/Pages/List____257281.aspx, som kan användas. Jag förutsätter att EGD kan hantera siffror. Sen kan man i diverse olika rapportgeneratorer översätta dessa koder till fullängdsnamn så att 1904 blir Skinnskatteberg etc.
User avatar
Eskil
Posts: 312
Joined: 14 May 2009, 10:10
Location: Göteborg
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by Eskil »

Hej,
Ni är båda mer insatta än mig i detta och har redan sagt mycket bra. Jag gör nedan ett försök att komplettera med min bild av läget. Jag tycker som Mats att EGD är en bra resurs som vi kan använda mer.

Angående automatisk beräkning av upprankningar
Idén att automatiskt räkna ut upprankningar är så bra att vi redan innan Mats lyfte den har börjat jobba med den. Vi hoppas få klart en version att publicera på förbundets hemsida under hösten. Detta går dock utmärkt att genomföra idag, även utan korrekt information om klubbar.

Angående import av uppgifter från EGD vid arrangemang
Tanken att underlätta för organisatörer av turneringar genom att importera uppgifter för spelare från EGD är god. Min personliga erfarenhet från att arrangera Göteborg Open de senaste 4 åren är dock att det ofta är så många småsaker som ska ändras, t.ex. att man måste ändra tillbaka från EGDs version av å,ä,ö till riktiga för många namn, att spelare bytt klubb etc. att jag inte upplever att det är någon tidsvinst jämfört med att skriva i det själv. Det är trots allt ganska lite information, och om något blir fel så ska det ändå stämmas av vid inrapportering till EGD efter turneringen.

Angående statistik
Tanken att använda EGD för statistik är intressant. Personligen tror jag att vi är så få spelare att statistik på klubbnivå inte skulle tillföra så mycket utöver den allmänna känslan vi har över vart det finns många spelare. Men det vore likväl intressant att kunna använda EGD på klubbnivå.

Vad jag tror är problemet
Med punkterna ovan i åtanke: anta att vi ändå vill rätta till klubbinformationen i EGD. Min bild av situationen är att vi har två övergripande problem. Problem 1: Klubbar är fel i EGD sedan tidigare. Problem 2: Klubbar rapporteras fel (olika) av arrangörer i framtiden.

Vad behöver göras
Både Mats och Larske har föreslagit olika system för att särskilja och förkorta namnen på de svenska goklubbarna. Jag tror att båda kan fungera bra. Jag tror definitivt att det går att skapa ett sådant system. Det går också att enkelt skapa script för att översätta olika saker. Dessa idéer är bra och en del av en lösning till problemen ovan Men: För att kunna göra någon form av statistik så måste vi lösa det stora problemet ovan, problem 1. Jag tror personligen att detta är det stora hindret. Om vi skulle enas om ett system för förkortning av klubbar så skulle någon senare behöva gå in och ändra datan för alla gamla turneringar. Iallafall så många att det blir meningsfullt för användning av EGD för de syften vi önskar, t.ex. statistik. Jag tror ej heller att detta enkelt kan scriptas, dels p.g.a. hur uppdatering av resultat i EGD fungerar (manuell kontakt och godkännande av EGD-person via mail) och dels eftersom det finns fall av inskrivna klubbar som kan vara mångtydiga. Jag tror att det krävs en stor personlig arbetsinsats. Jag skulle dock gärna ta del av en idé för hur det kan göras enklare!

Vem ska ansvara för framtida inrapporteringar?
Om vi lyckas uppdatera all gammal data så måste vi sedan se till att nya resultat rapporteras in rätt. Larske skriver att vi bör "…granska alla resultat med avseende på klubbkod innan de skickas till EGF. Hur svårt kan det vara?" Jag har en liknande känsla om att det borde vara enkelt, samtidigt måste någon faktiskt göra detta. På samma sätt. För varje turnering. År efter år. Ett tänkbart förslag för en årsstämma är att det till SGFs styrelses uppgifter ligger att skicka in resultat till EGD och granska samtliga så att de följer klubbstandarden. Detta är en enkel uppgift som påminner om att uppdatera listan över VM-poäng. När jag tillträdde i våras i styrelsen så hade listan över VM-poäng inte uppdaterats på länge. Med detta vill jag säga att det är lätt att även till synes enkla uppgifter i kategorin "hur svårt kan det vara" lätt försummas om ingen tar personligt ansvar för, och har intresse av, att det görs.
Värt att notera här är också att svenska spelare kanske måste krävas på ett individuellt ansvar för vad som rapporteras i turneringar utomlands, t.ex. EGC. Där kan vi rimligen inte kräva av arrangörerna att de kontrollerar just våra spelare och ändrar till vår mall om en spelare rapporterar sig själv fel, eller om deras turneringsprogram omvandlar fel. Man skulle därför troligen behöva ha någon person (i SGF?) som går igenom alla turneringar även utomlands (även i framtiden) där någon från Sverige deltar och ändrar eventuella felaktigheter. Om man vill ha 100% rätt information vill säga.
(Dessutom finns enstaka fall då folk rapporterar en annan klubb än där de spelar av olika skäl, t.ex. solidaritet. T.ex. när någon flyttar från sin hemstad och ändå rapporterar den. Vad är rätt där?)

För att summera
Jag tror att vi, om vi vill ha rätt klubbar rapporterade i EGD, först måste lösa problemet om hur vi ska uppdatera alla de turneringar som idag är fel. Att skapa ett system för vilken kod som hör till vilken klubb är viktigt, men är liten del arbetet i relation till att faktiskt ändra det som är fel i EGD. Jag tror personligen att detta innebär ganska mycket jobb. En sådan insats behöver ställas till vad den ger. Om någon känner sig manad att göra detta så vore det givetvis bra. Jag tror inte det är någon bra idé att ålägga styrelsen för SGF att uppdatera alla gamla resultat. Risken blir då styrelsen då tröttnar på administration och att uppdatering av VM-poäng och annan liknande administration (hemsidor, anmälningsformulär till turneringar) åsidosätts.

Med detta sagt vill jag säga att korrekt information i EGD är önskvärt. Frågan är hur önskvärt.
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by mohsart »

Eskil wrote: Idén att automatiskt räkna ut upprankningar är så bra att vi redan innan Mats lyfte den har börjat jobba med den. Vi hoppas få klart en version att publicera på förbundets hemsida under hösten. Detta går dock utmärkt att genomföra idag, även utan korrekt information om klubbar.
Standardisering generellt underlättar.
Vi har inte många, men det finns iaf en dubblett (två spelare med samma för- och efternamn); i detta fall med olika inte bara klubb utan också rank.
Men detta handlar inte (bara) om klubbnamn, utan som sagt om allmän standardisering, jag tror jag rättade ca 10 fall i EGD där samma person stod med olika transkribering av åäö och/eller olika efternamn.
Angående import av uppgifter från EGD vid arrangemang
Tanken att underlätta för organisatörer av turneringar genom att importera uppgifter för spelare från EGD är god. Min personliga erfarenhet från att arrangera Göteborg Open de senaste 4 åren är dock att det ofta är så många småsaker som ska ändras, t.ex. att man måste ändra tillbaka från EGDs version av å,ä,ö till riktiga för många namn,
Ja precis, därför bör vi bl.a. ha en metod att transkribera tillbaka till ÅÄÖ.
Sedan behöver vi inte importera från EGD och stämma av med anmälningslistan för att sen kolla med spelarna om allt stämmer; man kan tänka sig att anmälningssidan hämtar information från EGD (som spelaren kan rätta/ändra).
att spelare bytt klubb etc.
Å andra sidan kan det ge en fingervisning om "fel": "Spelar du verkligen för XYZ? Här står det XYY." "Jaha, jag skrev visst fel" eller "Ja jag vet, det står fel i EGD"
att jag inte upplever att det är någon tidsvinst jämfört med att skriva i det själv. Det är trots allt ganska lite information, och om något blir fel så ska det ändå stämmas av vid inrapportering till EGD efter turneringen.
Är det rätt(are) när det når koordinator/ansvarig för inrapportering så sparar man tid där också.
Angående statistik
Tanken att använda EGD för statistik är intressant. Personligen tror jag att vi är så få spelare att statistik på klubbnivå inte skulle tillföra så mycket utöver den allmänna känslan vi har över vart det finns många spelare. Men det vore likväl intressant att kunna använda EGD på klubbnivå.
Svenska gospelarcentrum, som larske satte ihop förr var ju om inte så rasande användbar så iaf ganska skoj.
Sestirs gospelarkarta är eventuellt ett annat projekt man kunde använt EGD-data för.
Sedan bör man kanske se lite framåt, om/när vi blir "tillräckligt" många spelare kan det vara trevligt om informationen från iaf 2014 är enhetlig och korrekt.
Vad behöver göras
Om vi skulle enas om ett system för förkortning av klubbar så skulle någon senare behöva gå in och ändra datan för alla gamla turneringar. Iallafall så många att det blir meningsfullt för användning av EGD för de syften vi önskar, t.ex. statistik.
Ju snabbare vi enas om/genomför en standardisering desto mer "användbar" information har vi i framtiden.
Jag tror ej heller att detta enkelt kan scriptas, dels p.g.a. hur uppdatering av resultat i EGD fungerar (manuell kontakt och godkännande av EGD-person via mail) och dels eftersom det finns fall av inskrivna klubbar som kan vara mångtydiga. Jag tror att det krävs en stor personlig arbetsinsats. Jag skulle dock gärna ta del av en idé för hur det kan göras enklare!
Det är inte så vitt jag vet så värst många fall av mångtydighet.
Vad jag fattat så är även de ansvariga för EGD intresserade av att informationen är korrekt, så lite dialog med dem kan kanske ge en användbar lösning.
Vem ska ansvara för framtida inrapporteringar?
Om vi lyckas uppdatera all gammal data så måste vi sedan se till att nya resultat rapporteras in rätt. Larske skriver att vi bör "…granska alla resultat med avseende på klubbkod innan de skickas till EGF. Hur svårt kan det vara?" Jag har en liknande känsla om att det borde vara enkelt, samtidigt måste någon faktiskt göra detta. På samma sätt. För varje turnering. År efter år. Ett tänkbart förslag för en årsstämma är att det till SGFs styrelses uppgifter ligger att skicka in resultat till EGD och granska samtliga så att de följer klubbstandarden. Detta är en enkel uppgift som påminner om att uppdatera listan över VM-poäng. När jag tillträdde i våras i styrelsen så hade listan över VM-poäng inte uppdaterats på länge. Med detta vill jag säga att det är lätt att även till synes enkla uppgifter i kategorin "hur svårt kan det vara" lätt försummas om ingen tar personligt ansvar för, och har intresse av, att det görs.
Har vi ingen koordinator längre?
Jag hade ovannämnda ansvar förut och en del av det jag efterlyser handlar ju om att göra det ansvaret lättare att bära.
Värt att notera här är också att svenska spelare kanske måste krävas på ett individuellt ansvar för vad som rapporteras i turneringar utomlands, t.ex. EGC. Där kan vi rimligen inte kräva av arrangörerna att de kontrollerar just våra spelare och ändrar till vår mall om en spelare rapporterar sig själv fel, eller om deras turneringsprogram omvandlar fel. Man skulle därför troligen behöva ha någon person (i SGF?) som går igenom alla turneringar även utomlands (även i framtiden) där någon från Sverige deltar och ändrar eventuella felaktigheter. Om man vill ha 100% rätt information vill säga.
Bra synpunkt, jag har ingen perfekt lösning. Men om vi har en koordinator/ansvarig så blir detta inte så betungande om iaf informationen från de nationella turneringarna är korrekt.
Man kan också eventuellt tänka sig att skicka utdrag från EGD till klubbarna för att få verifierat att uppgifterna stämmer, tex en gång per år.
(Dessutom finns enstaka fall då folk rapporterar en annan klubb än där de spelar av olika skäl, t.ex. solidaritet. T.ex. när någon flyttar från sin hemstad och ändå rapporterar den. Vad är rätt där?)
Det vi beslutar om ska vara rätt är rätt ;)
För att summera
Jag tror att vi, om vi vill ha rätt klubbar rapporterade i EGD, först måste lösa problemet om hur vi ska uppdatera alla de turneringar som idag är fel. Att skapa ett system för vilken kod som hör till vilken klubb är viktigt, men är liten del arbetet i relation till att faktiskt ändra det som är fel i EGD. Jag tror personligen att detta innebär ganska mycket jobb. En sådan insats behöver ställas till vad den ger. Om någon känner sig manad att göra detta så vore det givetvis bra. Jag tror inte det är någon bra idé att ålägga styrelsen för SGF att uppdatera alla gamla resultat. Risken blir då styrelsen då tröttnar på administration och att uppdatering av VM-poäng och annan liknande administration (hemsidor, anmälningsformulär till turneringar) åsidosätts.
Jag tycker tvärtom, att det viktigaste är att vi standardiserar så fort vi kan, så att informationen är korrekt(are) i vart fall från ett visst datum. (Tänk om EGD hade resonerat som du när de kickade igång, då hade vi inte haft någon EGD nu.)
Historiska data kan vi antingen ta pö om pö eller strunta i och acceptera att statistik innan ett visst datum är mer eller mindre felaktig.
---
En ide: modifiera anmälningsskriptet som (i de flesta fall) används, så att man väljer klubb med en drop down-lista där godkända klubbnamn finns. Kanske kan också skriptet hämta i EGD lagrad klubb (och rank) och föreslå den?

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
User avatar
Eskil
Posts: 312
Joined: 14 May 2009, 10:10
Location: Göteborg
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by Eskil »

Hej igen,
Bra med många reflektioner. Som jag skrev så vet ni mer än jag om detta. Jag vill igen säga: Jag tycker det är bra idé med standardisering av klubbar. Jag ser gärna att det genomförs! Tyvärr har jag personligen inte energin att driva den frågan, men jag ser gärna att en motion kommer in till nästa stämma 2014 om hur ett sådant system kan införas och vem som ska ansvara för att det följs.
Svenska gospelarcentrum, som larske satte ihop förr var ju om inte så rasande användbar så iaf ganska skoj.
Sestirs gospelarkarta är eventuellt ett annat projekt man kunde använt EGD-data för.
Jag har tyvärr aldrig upplevt gospelarcentrum eller gospelarkartan men jag förstår att det var kul att ha sådana funktioner. Det vore ju kul om man kunde göra något sådant m.h.a EGD
Har vi ingen koordinator längre?
Sedan årsmötet 2013 så har SGF ingen koordinator. Det beror inte på att vi inte tycker att det behövs, utan att ingen har visat intresse för uppdraget. Ansvaret med att rapportera in turneringar delas idag mellan de som ansvarar för turneringar och oss i styrelsen. Vi löser inrapportering från fall till fall och det har fungerat bra hittils under året. Det är ju endast 5-10 turneringar varje år i Sverige som rapporteras till EGD. Det vore bra om någon ville ta på sig uppdraget att rapportera in alla turneringsresultat till EGD samt se till att de blir rätt. Jag välkomnar alla frivilliga, i synnerhet på årsmötet 2014!
Jag tycker tvärtom, att det viktigaste är att vi standardiserar så fort vi kan, så att informationen är korrekt(are) i vart fall från ett visst datum. (Tänk om EGD hade resonerat som du när de kickade igång, då hade vi inte haft någon EGD nu.)
Du har en bra poäng om att det är bättre att börja nu hellre än inte alls. Tyvärr har jag inte själv energi att driva frågan. Jag välkomnar ett förslag om hur en sådan standard skall se ut och vem som ska ansvara för att den följs. Det är fritt fram att knåpa ihop ett förslag och skicka till styrelsen så kan vi ta ställning till det. Eventuellt är det en fråga för årsmötet, isåfall passar det utmärkt med en motion till årsmötet 2014. Det är bra att diskutera här i forumet, men för att ta ställning behöver alla goda idéer sammanfattas till något som vi kan rösta om.
Historiska data kan vi antingen ta pö om pö eller strunta i och acceptera att statistik innan ett visst datum är mer eller mindre felaktig.
Jag håller med. Med statistik så avsåg jag framförallt utveckling över tid, min poäng var då att statistiken kanske inte säger så mycket med så få turneringar. I sverige spelas endast ca 5-10 turneringar varje år som rapporteras till EGD. Men, om vi ser till att informationen är rätt från nästa år så kan vi kanske göra statistik om några år iallafall. Som du säger så får vi se framtiden an!
En ide: modifiera anmälningsskriptet som (i de flesta fall) används, så att man väljer klubb med en drop down-lista där godkända klubbnamn finns. Kanske kan också skriptet hämta i EGD lagrad klubb (och rank) och föreslå den?
Det låter som en idé. Vi får se över den i processen med att uppdatera förbundets hemsida.

Jag är glad över en diskussion om dessa saker, jag har själv retat mig på inkonsekvensen i resultat som rapportera(t)s till EGD. Jag hoppas någon har energi och intresse nog att sammanställa tankarna till ett förslag som styrelsen eller årsmötet kan ta ställning till.

Mvh
Eskil
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by mohsart »

mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
User avatar
sestir
Posts: 188
Joined: 22 Aug 2004, 18:24

Re: Klubbnamn

Post by sestir »

Det är kanske bäst att höra med EGD-folket först om de har några planer på att tillåta större del av latin-1 i klubbnamnen.
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: Klubbnamn

Post by mohsart »

Om de inte ändrat sig tämligen nyligen så har de inte det.
Jag efterfrågade då iofs endast ÅÄÖ och endast i spelarnamnen, men jag tror att deras ovilja att frångå 70-talsstandard gäller samtliga fält.
Någon annan får gärna peta på dem också och poängtera att det är viktigt :-)

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
Post Reply