Wiki?

Synpunkter och tips på förbundets nya hemsida

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

Post Reply
booru
Posts: 202
Joined: 03 Oct 2007, 13:27
Location: Stockholm

Wiki?

Post by booru »

Jag skulle gärna se att man på klubbens sida kan få till en wiki ... på så sätt blir det smigit att ändra informationen när detta behövs...
Post Reply