Årsmöte stockholms go-klubb 9e mars 2017

Om go i Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

Post Reply
booru
Posts: 202
Joined: 03 Oct 2007, 13:27
Location: Stockholm

Årsmöte stockholms go-klubb 9e mars 2017

Post by booru »

Nu är det dags för årsmöte!
Årsmötet hålls i spellokalen på Norra Agnegatan 45, kl 19. den 9e mars. Alla är varmt välkomna.
Se även http://sthlm-go.se/

) mötets öppnande
) beslut om mötets giltighet
) val av mötets ordförande
) val av mötets sekreterare
) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
) förslag från styrelse och medlemmar
) beslut om årets verksamhetsplan
) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
) val av årets styrelse
) val av årets revisor
) val av årets valberedare
) övriga frågor
) mötets avslutande
Post Reply