Page 1 of 1

Engelska

Posted: 15 Oct 2004, 19:13
by pem
Även om innehållet naturligtvis ska vara på svenska, så tycker jag att det ska finnas någon slags minimal, sammanfattande info finnas på engelska också.

Förslagsvis så mycket att utländska gäster i alla fall kan hitta lokala klubbar och kontaktpersoner för vidare information.

Posted: 16 Oct 2004, 08:42
by memark
Om det inte blir alltför mycket text kan jag erbjuda mig att översätta samtliga sidor när det känns lägligt. (Det finns säkert ett antal virtuoser därute, låt isf inte mig stå i vägen.)